لوگو شرکت مهرآوند

آسیب های رایج مربوط به نوار تیپ

آسیب های رایج مربوط به نوار تیپ :


عوامل متعددی در آسیب رساندن به نوارهای ابیاری قطره ای و پلی اتیلن تاثیرگذارند. تجهیزات نصب و راه اندازی، تجهیزات خاکورزی، حشرات، پرندگان، جوندگان، آسیبدیدگی از طریق اعمال فشار بیش از حد یا پدیدۀ ذره بینی نور خورشید زمانیکه به قطعات آب موجود بر روی پلاستیک شفاف بر خورد می کند از آن دسته اند. تجهیزات تزریق نوار باید به طور منظم مورد بازبینی قرار گیرند، و سیستم آبیاری قطره ای باید بطور منظم بررسی شود و در صورت مشاهدۀ گودال کوچک آب، فواره های کوچک، کم شدن فشار یا محصول مواردی که محتمل آسیب دیدگی می باشند شناسایی گردد. به محض مشاهده چنین مواردی به منظور جلوگیری از مشکلات آتی باید نسبت به کنترل و مدیریت آفات یا تنظیم تجهیزات اقدام شود. تصاویر زیر رایج ترین عوامل آسیب دیدگی تیپ را نمایان می سازد. توجه داشته باشید در سیستم SDI پدیدۀ ذره بینی نور خورشید پدیده ای نادر است چرا که معمولا نوار های آبیاری زیر خاک نصب می شوند و در معرض اشعۀ خورشید قرار ندارند. در عوض این سیستم در معرض آسیب جوندگان است.

انواع آسیبها:

آسیب نوار آبیاری ناشی از پرندگان

آسیب پرندگان

آسیب نوار آبیاری ناشی از تجهیزات آسیب نوار آبیاری ناشی از تجهیزات

آسیب ناشی از تجهیزات

آسیب نوار آبیاری ناشی از فشار

آسیب ناشی از فشار بالا

آسیب نوار آبیاری ناشی از حشرات آسیب نوار آبیاری ناشی از حشرات

آسیب ناشی از حشرات

آسیب نوار آبیاری ناشی از پدیده ذره بینی

آسیب ناشی از پدیده ذره بینی

آسیب نوار آبیاری ناشی از جوندگان آسیب نوار آبیاری ناشی از جوندگان

آسیب ناشی از جوندگان